VISI

MENJADI SEBUAH KELAB YANG UNGGUL DALAM USAHA MELAHIRKAN BANGSA MALAYSIA YANG BERSATU PADU, BERWAWASAN DAN BERDAYA MAJU


MISI

MEMUPUK PERSEFAHAMAN DAN SEMANGAT MUHIBBAH MELALUI JARINGAN DAN INTERAKSI SOSIAL KE ARAH PEMBENTUKAN BANGSA MALAYSIA YANG BERSATU PADU DAN BERIDENTITI NASIONAL


OBJEKTIF 

● MEMPERKENALKAN PRINSIP-PRINSIP RUKUN 

NEGARA.

● MEMBERI PENGERTIAN DAN KEFAHAMAN TENTANG LIMA PRINSIP RUKUN NEGARA

● MENYUBUR DAN MEMPERTINGKATKAN KESEDARAN KEROHANIAN AKAN KEPENTINGAN RUKUN NEGARA SEBAGAI ASAS NORMA KEHIDUPAN.

● MENJADIKAN PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA SEBAGAI SATU AMALAN CARA HIDUP YANG BERTERUSAN BAGI MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI JATI DIRI, SETIA, BERSATU, BERWAWASAN, BERMARUAH, BERSIKAP TERBUKA DAN BERETIKA SEJAJAR DENGAN WAWASAN NEGARA.


KEAHLIAN

SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI AHLI KELAB:

 • MEREKA YANG BERUMUR 19 TAHUN KE BAWAH
 • TERBUKA KEPADA SEMUA PELAJAR LELAKI DAN PEREMPUAN.
 • BILANGAN AHLI ADALAH DIHADKAN KEPADA 40 ORANG TERMASUK
 • AHLI JAWATAN KUASA KELAB.
 • SETIAP PEMOHONAN UNTUK MENJADI AHLI KELAB HENDAKLAH DISOKONG OLEH GURU PENASIHAT DAN DIHANTAR KEPADA SETIAUSAHA YANG BERTANGGUNGJAWAB MENDAFTAR PEMOHONAN TERSEBUT SECEPAT MUNGKIN.

 

BAYARAN

 BAYARAN MASUK DAN YURAN HENDAKLAH DIBAYAR ADALAH SEPERTI BERIKUT:

 • YURAN TAHUNAN IALAH SEBANYAK RM3 SETAHUN.
 • YURAN TAHUNAN HENDAKLAH DIBAYAR KEPADA BENDAHARI DALAM MASA SEBULAN . TINDAKAN TEGAS BOLEH DIAMBIL TERHADAP AHLI YANG GAGAL MEMBAYAR YURAN DALAM MASA YANG DITETAPKAN.
 • YURAN KHAS ATAU KUTIPAN DARIPADA AHLI UNTUK PERKARA TERTENTU BOLEH DIJALANKAN UNTUK DIDERMA KEPADA AHLI YANG BERMASALAH.
 • AHLI YANG HENDAK MELUCUTKAN JAWATAN HENDAK MENULIS SURAT KEPADA SETIAUSAHA DALAM MASA DUA MINGGU DAN MEMBAYAR SEGALA HUTANGNYA .

JAWATANKUASA

 • SATU JAWATANKUASA KELAB HENDAKLAH DILANTIK DALAM MESYUARAT AGUNG TAHUNAN . CARANYA IALAH SEMUA AHLI MENCALON, MEMILIH DAN MELANTIK SESIAPA SAHAJA MELALUI UNDI.
 • TUGASAN JAWATANKUASA IALAH MENGELOLA DAN MENGATURKAN KERJA HARIAN KELAB YANG MENEPATI DASAR UMUM YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MESYUARAT AGUNG.
 • JAWATANKUASA TIDAK BOLEH MEMBUAT TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN MESYUARAT AGUNG SEBELUM MENDAPAT PERSETUJUAN.
 • AKTIVITI KELAB HENDAKLAH DIADAKAN SEKURANG-KURANGNYA DUA KALI SEBULAN DALAM MASA YANG TIDAK KURANG DARIPADA SEJAM DAN TIDAK MELEBIHI DUA JAM UNTUK SETIAP PERJUMPAAN.
 • PENGERUSI BERHAK MENGADAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PADA BILA-BILA MASA.
 • SETIAP AKTIVITI ATAU PERJUMPAAN WAJIB DIHADIRI OLEH GURU PENASIHAT
 • JAWATANKUASA BOLEH MEMERINTAH SETIAUSAHA DAN AHLI LAIN UNTUK MENJALANKAN URUSAN KELAB.
 • AHLI JAWATANKUASA YANG GAGAL MENHADIRI MESYUARAT 3 KALI BERTURUT-TURUT DIANGGAP MELETAK JAWATAN.

Tandatangan 

________________                __________________              _________________ 

Setiausaha                                Pengerusi                                      Guru Penasihat


Kelulusan Penolong Pendaftar Persatuan / Kelab Sekolah


Cop Sekolah:

 

________________

Tarikh:

 ________________

 

Pengetua:

 _______________


 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola