Senarai Nama Ahli Jawatankuasa Kelab Rukun Negara

 

Pengerusi                     :    Kenneth Siaw

Timbalan Pengerusi I   :    Andy Ting

Timbalan Pengerusi II :    Kelvin Ngu

Timbalan Pengerusi III :    Jude Lai

Setiausaha I                  :    Jenny Ling

Setiausaha II                :    Chieng Chee Min

Bendahari                     :    Kelvin Ling

AJK Siaraya                  :    Jackson Wong

                                           Cindy Wong

AJK Pengurusan P&P  :    Stanley Law

                                            Billy Tie

AJK Publisiti                 :    Ngu Ying Siong

                                           Toh Nga Hung

                                            Agnes Luncha Meluda

AJk Biasa                      :    Simon Tiong

                                           Jackie Wong

                                           Ung Ne Ching

Jurugambar                  :    Ting Heng Chiew

 


Carta Organisasi

Klik sini!

Bidang Tugas Barisan Ahli Jawatankuasa


Pengerusi

 • Membimbing dan menyelaras Kelab Rukun Negara Sekolah.

 

Timbalan Pengerusi

 • Menjaga kelancaran segala aktiviti kelab dan membantu pengerusi dalam penyelarasan kelab.
 • Menjaga kebajikan AJK dan ahli.

 

Setiausaha I & II

 • Menyediakan segala dokumen rasmi yang berkaitan dengan aktiviti kelab.
 • Menyediakan notis dan kertas promosi untuk aktiviti kelab.
 • Menyimpan segala maklumat dan dokumen rasmi yang berkaitan dengan kelab.

 

Bendahari I & II

 • Merancang perbelanjaan Kelab Rukun Negara.
 • Menyediakan akaun untuk menunjukkan pendapatan dan pembayaran kelab.
 • Menyimpan dan menjaga aset dan liabiliti kelab.


Publisiti

 • Menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan papan notis.
 • Menjaga kecantikan dan kebersihan papan notis.
 • Membuat segala promosi kelab untuk segala aktiviti yang dirancang.


Wakil Kelas

 • Membuat pengumuman untuk kelab.
 • Memastikan berita dan mesej kelab sampai kepada setiap ahli. 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola